วิธีวัดขนาดสัตว์เลี้ยง

 

วิธีวัดตัวสัตว์เลี้ยง ตั้งแต่รอบหัว รอบอก ความยาวหลัง จนไปถึงขนาดเท้า แบบเข้าใจง่ายๆ สำหรับเลือกซื้อสินค้า สามารถเลื่อนดูได้ที่ด้านล่างค่ะ

● วิธีวัดขนาดรอบหัวน้อง

นำสายวัดวัดรอบหัว ใต้หู บริเวณเหนือตาสัตว์เลี้ยงของคุณ

วิธีวัดขนาดสัตว์เลี้ยง

● วิธีวัดรอบหน้าน้อง

ใช้สายวัดวัดรอบหน้าน้อง

วิธีวัดขนาดสัตว์เลี้ยง

● วิธีวัดขนาดรอบคอน้อง

ใช้สายวัดวัดรอบคอน้อง

วิธีวัดขนาดสัตว์เลี้ยง

● วิธีวัดระยะระหว่างหูน้อง

นำสายวัดทาบที่โคนหูทั้ง 2 ข้าง

วิธีวัดขนาดสัตว์เลี้ยง

● วิธีรัดรอบตัว (รอบอก) สัตว์เลี้ยง

นำสายวัดวัดรอบอกน้อง บริเวณรอบลำตัว

วิธีวัดขนาดสัตว์เลี้ยง

● วิธีวัดความยาวหลัง

นำสายวัดวัดรอบความยาวตัวจนไปถึงก้น ก่อนถึงหาง

วิธีวัดขนาดสัตว์เลี้ยง

● วิธีวัดขนาดเท้าสัตว์เลี้ยง

นำสายวัดทาบบริเวณเท้าเพื่อดูความกว้าง ของเท้าน้อง

วิธีวัดขนาดสัตว์เลี้ยง

● วิธีวัดขนาดเท้าสัตว์เลี้ยง

นำสายวัดทาบบริเวณเท้าเพื่อดูความยาว ของเท้าน้อง

วิธีวัดขนาดสัตว์เลี้ยง

● ดูวิดีโอประกอบ

วิดีโอประกอบแสดงวิธีวัดขนาดสัตว์เลี้ยง

สรุป

วิธีวัดขนาดสัตว์เลี้ยง
วิธีวัดขนาดสัตว์เลี้ยง
วิธีวัดขนาดสัตว์เลี้ยง