นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

CLAWSET (“CLAWSET” “เรา” “เว็บไซต์” ) ให้ความสำคัญและส่งเสริมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน ความเป็นส่วนตัวของท่านมีความสำคัญต่อเราเป็นอย่างมาก ทางเราจะเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่และใช้งานเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้ทางบริษัทโดยสมัครใจเท่านั้น หากท่านไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดงดการเข้าใช้เว็บไซต์ CLAWSET เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการให้บริการต่อท่าน โดยอาจจำเป็นต้องขออนุญาตเก็บข้อมูลของท่านเพิ่มเติมเพื่อจุดประสงค์เช่น การพัฒนาการให้บริการ หรือ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ทั้งนี้เราจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่ได้ทำกับท่านเท่านั้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตราบเท่าที่ข้อมูลยังมีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้น ท่านสามารถเยี่ยมชมและเปิดดูเว็บไซต์ clawset.co ได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวกับเรา ระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือเปิดดูเว็บไซต์ ตัวตนของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย ทางเราจะไม่ทราบถึงตัวตนของท่านยกเว้นท่านจะเริ่มทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ด้วยการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อชำระเงิน การจัดส่งสินค้า และการใส่ข้อมูลเพื่อรับข่าวสารของเราเท่านั้น

1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการใช้บริการบนเว็บไซต์ หรือเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราในช่องทางอื่น เราจะทำการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
 • ชื่อ-สกุล
 • ที่อยู่การจัดส่ง
 • อีเมลแอดเดรส
 • หมายเลขติดต่อ
 • ข้อมูลการชำระเงิน
กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงแก่ทางบริษัทหรือตัวแทนบริษัทที่ได้รับอนุญาต หากข้อมูลของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่านให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบันที่ท่านใช้อยู่ ทางเราขอสงวนวสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารใด ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ CLAWSET จะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้ด้วยความสมัครใจเท่านั้น ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางบริษัท หรือ เลือกที่จะไม่อนุญาติให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปแล้ว อย่างไรก็ตามทางบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มที่เหมือนดังเดิม ท่านสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของท่านได้ทุกเมื่อ หากท่านให้ข้อมูลของบุคคลอื่น ทางบริษัทถือว่าท่านได้รับอนุญาติจากจากบุคคลนั้นๆแล้วก่อนที่จะให้ข้อมูลเหล่านั้นกับทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้อนุญาติจากเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ โดยเราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อ:
 • เมื่อท่านได้เข้าถึง และ/หรือ ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา หรือลงทะเบียนรับข่าวสารบนเว็บไซต์
 • เมื่อท่านส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร
 • เมื่อท่านทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างคุณกับเรา หรือเมื่อท่านใช้บริการของเรา
 • เมื่อท่านติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย แฟกซ์ การประชุม แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และอีเมล
 • เมื่อท่านใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับเราผ่านไซต์หรือใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ผ่านคุกกี้ ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต
 • เมื่อท่านดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา
 • เมื่อท่านให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนบนเว็บไซต์ และ/หรือ แก่เรา
 • เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายซึ่งรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับหุ้นส่วนและ/หรือบริษัทในกลุ่มของเรา
 • เมื่อท่านใช้หรือร้องขอจะใช้บริการที่จัดไว้ให้โดยผู้ให้บริการภายนอกของเราบนไซต์ เช่น การชำระเงิน บริการการขนส่ง เป็นต้น
 • เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ของหุ้นส่วนหรือบริษัทในกลุ่มของเรา
 • เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกที่ใช้ และ/หรือ เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
 • เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

2. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บจะถูกนำไปใช้ หรือแบ่งปันกับบุคคลภายนอก (ซึ่งรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการภายนอก) เพื่อจุดประสงค์ทั้งหมดหรือบางส่วนดังต่อไปนี้:
 • เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านในการใช้บริการ
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ท่านได้ส่งเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ของ CLAWSET
 • เพื่อดำเนินการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของท่านที่ได้สั่งเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ของ CLAWSET
 • เพื่อยืนยันข้อมูลของท่านกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อของท่าน
 • เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของ CLAWSET ทั้งนี้เราอาจมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน
 • เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าของคำสั่งซื้อของท่าน
 • เพื่อใช้สำหรับการให้บริการผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า
 • เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และโปรโมชั่นต่างๆ
 • เพื่อจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของท่าน
 • เพื่อตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของ CLAWSET
 • เพื่อพัฒนาการใช้งานและเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ CLAWSET
 • เพื่อเข้าใจมุมมองการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของ CLAWSET
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งาน
 • เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อท่านเมื่อท่านใช้บริการครั้งต่อไป
 • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ CLAWSET
ทั้งนี้ท่านสามารถยกเลิกบริการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และโปรโมชั่นต่างๆ ได้ทุกเมื่อ โดยในกรณียกเว้น ทางบริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน หากทางบริษัทมีเหตุผลให้เชื่อว่าหากไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านแล้วอาจมีภัยคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพของท่าน หรือ หากทางบริษัทต้องปฎิบัติตามการบังคับใช้ทางกฎหมายต่างๆ หรือ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎเกณฑ์และกฏหมายและการร้องขอ ทางบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านให้กับบุคคลภายนอก หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อจุดประสงค์ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพื่อบริหารจัดการบัญชี เพื่อทำการตลาดและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎเกณฑ์และกฎหมายและคำร้องขอตามที่ทางบริษัทเห็นว่าจำเป็น ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้แน่ใจว่าบรรดาบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยโดยปราศจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย หรือการกระทำที่เป็นความเสี่ยงอย่างใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงมีความจำเป็นต่อการบรรลุจุดประสงค์ข้างต้น ในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจ เราอาจต้องทำการซื้อขายหน่วยธุรกิจต่างๆ ซึ่งข้อมูลของลูกค้าถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่สามารถถ่ายโอนได้ แต่ทุกอย่างจะยังคงอยู่ภายใต้คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีมาแต่ก่อน เว้นแต่ในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ หากมีกรณีที่บริษัทหรือสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ถูกเข้าถือครอง ข้อมูลของลูกค้าก็ย่อมเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่จะถูกถ่ายโอนไปด้วยเช่นกัน

3. สิทธิของเราในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านยินยอมและอนุญาตให้ CLAWSET เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาต หรือเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ หากทางบริษัทมีเหตุผลที่เชื่อถือได้ว่ามีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบในทางกฎหมาย รวมการจัดการ ทั้งด้วยความสมัครใจหรือความจำเป็น เพื่อให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานของรัฐตามคำสั่ง หรือกระบวนการสืบสวนสอบสวนของรัฐ ท่านยอมรับและยืนยันว่าท่านจะไม่ทำการฟ้องร้องหรือร้องเรียน เราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีเช่นนี้

4. การถอนความยินยอมในการให้ข้อมูล

ท่านสามารถคัดค้าน หรือ ถอนความยินยอมไม่ให้เราใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใดๆ และไม่ว่าในกรณีใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นได้ทุกเมื่อ กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล contact@clawset.co เพื่อแสดงเจตจำนงของท่านในการยกเลิกความยินยอมของท่าน อย่างไรก็ตามหากท่านไม่อนุญาตให้ทางบริษัทใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ทางบริษัทอาจไม่สามารถจัดหา ขายสินค้าหรือบริการให้กับท่านหรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับท่านอีกต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำคัดค้านของท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งในการใช้สิทธิและการเยียวยาทางกฎหมายของเราในกรณีดังกล่าว

5. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านต้องการดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่กับเรา หรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ถูกนำไปใช้หรืออาจถูกนำไปใช้หรือถูกเปิดเผยโดยเราภายในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อเราผ่านทาง contact@clawset.co ทั้งนี้ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อเรียกดูข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ถูกบันทึกไว้

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

CLAWSET มีการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เก็บจากท่านไว้อย่างปลอดภัย เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย:
 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ทำลายข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัยในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

7. ข้อมูลของผู้เยาว์

สำหรับผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายไทย ท่านต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนใช้งานเว็บไซต์ หากท่านผู้เยาว์ได้สมัครสมาชิกกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านเรียบร้อยแล้ว โดยท่านยินยอมและยอมรับว่าทางบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อท่าน หากท่านไม่ได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนการสมัครสมาชิกของท่าน

8. การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

ทาง CLAWSET หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากทางเราอาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอนส์ หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ ในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือท่านให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น โดยขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ CLAWSET เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์อินเตอร์เน็ตของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง:
 • IP address ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน
 • ชนิดของโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต
 • เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมก่อนจะมาที่เว็บไซต์ของทางบริษัท
 • หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของบริษัท
 • เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมหน้าเว็บนั้น ๆ สินค้า
 • ข้อมูลที่มีการค้นหาบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึง เวลาและวันที่ที่เข้าชม และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อช่วยเราในการปรับปรุงแพลตฟอร์ม และการให้บริการ คุกกี้ เป็นแฟ้มข้อมูลข้อความขนาดเล็ก ประกอบด้วยชุดตัวอักษรและชุดตัวเลขที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของโปรแกรมท่องเว็บไซต์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือดูข้อความใดๆ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ทางเราสามารถจดจำอุปกรณ์และโปรแกรมท่องเว็บไซต์เป็นการเฉพาะเจาะจง และช่วยให้ CLAWSET สามารถปรับเนื้อหา รูปแบบข้อมูลบนเว็บไซต์ให้เข้ากับความสนใจของแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับประสิทธิภาพในการจัดทำบริการและหน้าตาเว็บไซต์ให้มีความสะดวกสบายและมีประโยชน์สำหรับท่านมากยิ่งขึ้น เว็บบีคอนส์ เป็นรูปภาพขนาดเล็กที่อาจถูกรวมอยู่ในบริการและเว็บไซต์ CLAWSET โดยจะช่วยให้เราสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้ามาชมหน้าเว็บเหล่านี้ เพื่อที่ทางเราจะสามารถเข้าใจถึงความชอบและความสนใจของท่านได้ดียิ่งขึ้นและนำข้อมูลมุมมองผู้ใช้มาพัฒนาบริการในครั้งต่อๆ ไป

9. ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภายนอก

9.1 Google Analytics CLAWSET ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics โดยมีการใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์วิธีการใช้งานของผู้ใช้ ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งและจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google ยังอาจส่งข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ หรือเมื่อบุคคลภายนอกดังกล่าวดำเนินการประมวลผลข้อมูลในนามของ Google โดย Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นที่ Google เก็บรักษาไว้ ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยของ Google Analytic ได้ที่นี่ Google Privacy & Terms 9.2 WordPress CLAWSET ใช้ WordPress ซึ่งเป็นบริการอีคอมเมิซแพลตฟอร์ม เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ดีที่สุด เราจึงมีการเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลส่วนตัว โดย WordPress เช่นกัน ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยของ WordPress ได้ที่นี่ WordPress Privacy Policy

10. สแปม สปายแวร์ หรือไวรัส

เราไม่อนุญาตให้มีการใช้ สแปม สปายแวร์ หรือ ไวรัส บนเว็บไซต์ อีกทั้งเราไม่มีการสนับสนุนการติดต่อสื่อสารระหว่างปัจเจกบุคคลกับท่านโดยไม่ได้รับการยินยอมและอนุญาตจากทางท่านและจากเราเพื่อป้องกันการส่งแสปม สปายแวร์หรือไวรัสด้วยการอ้างเป็นเรา หากท่านต้องการแจ้งเกี่ยวกับข้อความที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อ contact@clawset.co

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

CLAWSET จะทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอว่าเพียงพอและตอบรับกับการใช้งานของผู้ใช้ดีหรือไม่ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับนโยบายนี้จะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราอย่างสม่ำเสมอที่หน้านี้

12. การติดต่อ สอบถามกับ CLAWSET

หากท่านต้องติดต่อกับ CLAWSET ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเพิกถอนความยินยอมของท่านที่ให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บไว้บนเว็บไซต์ หรือหากท่านมีข้อสงสัย ข้อติชมหรือข้อร้องเรียนใดๆ หรือต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคหรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุกกี้และข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราที่ contact@clawset.co หรือทาง LINE @clawsetbkk