นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการส่งคืนสินค้า

อัพเดทสินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนคืนเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ในหัวข้อสินค้าที่ไม่พิจารณารับเปลี่ยนหรือคืนด้านล่าง
นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้า (“ผู้ซื้อ” “ผู้ใช้” “ลูกค้า” “ท่าน”)ได้รับประสบการณ์หลังการขายที่ประทับใจในการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ CLAWSET เราต้องการทำให้ลูกค้า ผู้ใช้ทุกคนมั่นใจว่านโยบายและความตั้งใจของเราจะสามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยนโยบายนี้จะกำหนดแนวทางและมาตรฐานการให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องกับ CLAWSET และร้านค้าบนเว็บไซต์ clawset.co ลูกค้าที่ต้องการคืนสินค้าหรือใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกรุณาอ่านเพื่อยอมรับและทำความเข้าใจ ทั้งนี้ทาง CLAWSET ได้นำเสนอบริการหลังการขายด้วยกัน 2 ตัวเลือก ได้แก่ การคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืน และการเปลี่ยนสินค้า บริการหลังการขายนี้ไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้เพื่อแสวงหาผลกำไรโดยเจตนา หากทาง CLAWSET พบหรือพิสูจน์ได้ว่าลูกค้ามีพฤติกรรมดังที่ได้กล่าวมา เรามีสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิและผลประโยชน์ในการรับบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นการคืนเงินหรือการเปลี่ยนสินค้า อีกทั้งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของลูกค้าในการทำธุรกรรมกับเราในอนาคตด้วย

1. เงื่อนไขและเหตุผลในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น กรุณาแจ้งเหตุผลในการคืนสินค้าที่ตรงกับกรณีของท่านมากที่สุด

 • “สินค้าใช้งานไม่ได้” หมายถึง สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งไว้
 • “สินค้าเสียหาย” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าสังเกตเห็นความเสียหายเมื่อถึงมือลูกค้า และเชื่อว่าอาจเกิดความเสียหายระหว่างทาง และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ภายนอกเสียหาย
 • “หมดอายุ” หมายถึง สินค้าที่ผ่านวันรับประกัน หรือหมดอายุแล้ว
 • “สินค้าไม่ครบ” หมายถึง สินค้าที่อุปกรณ์ขาดหาย หรือมีอุปกรณ์ไม่ครบตามรายละเอียดที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์
 • “สินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด” หมายถึง ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) หรือสินค้าที่ส่งให้มีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ระบุไว้
 • “ได้รับสินค้าผิด” หมายถึง สินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้องตามรายการที่สั่งซื้อ
 • “ลูกค้าเปลี่ยนใจ” หมายถึง ลูกค้าตัดสินใจคืนสินค้าด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

สินค้าใช้งานไม่ได้และเสียหาย
ในกรณีที่สินค้าที่ได้รับเป็นสินค้าใช้งานไม่ได้ สินค้าหมดอายุ สินค้าไม่ครบ สินค้าเสียหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ CLAWSET ด้วยข้อมูล หมายเลขคำสั่งซื้อ ภาพสินค้าที่เสียหายพร้อมอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรายืนยันคำขอของคุณเราจะส่งที่อยู่สำหรับคืนสินค้า กรุณาห่อพัสดุกลับตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราแนะนำ และส่งกลับมาหาเราภายใน 7 วัน โดยท่านจะได้รับค่าใช้จ่ายในการขนส่งคืนให้ในภายหลัง
*สินค้าที่ส่งกลับมาที่มีการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ส่งกลับมาไม่ครบ หรือ ในกรณีที่สินค้ามีอายุเกิน 7 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าจะไม่สามารถทำการขอคืนสินค้าและการคืนเงินได้
สินค้าผิด
ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าผิด ไม่ตรงตามรายละเอียด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราพร้อมข้อมูลผู้สั่งซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อ รูปภาพของสินค้าที่ท่านได้รับผิดภายใน 7 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าตอบรับคำขอของท่าน เราจะส่งที่อยู่สำหรับคืนสินค้า กรุณาห่อพัสดุกลับตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราแนะนำ และส่งกลับมาหาเราภายใน 7 วัน โดยท่านจะได้รับค่าใช้จ่ายในการขนส่งคืนให้ในภายหลัง สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกแกะ หรือ ฉีกขาด ฉลากและป้ายยังอยู่ครบ ไม่ผ่านการใช้ การซัก เว้นแต่อาจเกิดสภาพไม่ปกติที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับหรือที่ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์
*กรณีที่ลูกค้าคืนสินค้าเข้ามาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้า สินค้าจะถูกส่งกลับไปยังลูกค้า และลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง สินค้าที่ส่งกลับมาที่มีการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ส่งกลับมาไม่ครบ หรือ ในกรณีที่สินค้ามีอายุเกิน 7 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าจะไม่สามารถทำการขอคืนสินค้าและการคืนเงินได้
สินค้าที่ไม่เป็นที่พึงพอใจ
ทุกคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ CLAWSET มีการรับประกันความพึงพอใจ 14 วัน หากท่านไม่พอใจกับการสั่งซื้อกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ CLAWSET พร้อมข้อมูลส่วนบุคคล หมายเลขคำสั่งซื้อ รูปภาพและเหตุผลหรือปัญหาที่พบภายใน 14 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าตอบรับคำขอของท่าน เราจะส่งที่อยู่สำหรับคืนสินค้า กรุณาห่อพัสดุกลับตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราแนะนำ และส่งกลับมาหาเราภายใน 7 วัน สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกแกะหรือฉีกขาด ฉลากและป้ายยังอยู่ครบ ไม่ผ่านการใช้ การซัก เว้นแต่อาจเกิดสภาพไม่ปกติที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับหรือที่ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์
*ในกรณีนี้ผู้รับผิดชอบในค่าขนส่งพัสดุคือลูกค้า ไม่ใช่ CLAWSET กรณีที่ลูกค้าคืนสินค้าเข้ามาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้า สินค้าจะถูกส่งกลับไปยังลูกค้า และลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง สินค้าที่ส่งกลับมาที่มีการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ส่งกลับมาไม่ครบ หรือ ในกรณีที่สินค้ามีอายุเกิน 14 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าจะไม่สามารถทำการขอคืนสินค้าและการคืนเงินได้
สินค้าที่ไม่พิจารณารับเปลี่ยนหรือคืน
CLAWSET ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าเพื่อคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

 • ผลิตภัณฑ์ประเภทสัตว์เลี้ยง เด็ก สุขภาพและความสวยความงาม ไม่สามารถนำมาเปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินได้
 • สินค้าลดราคาหรือของแถมไม่สามารถนำมาใช้เปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินได้
 • หากพบปัญหาใดๆ นอกเหนือจากขอบเขตปัญหาด้านคุณภาพสินค้า เช่น ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า  สินค้าดังกล่าวจะไม่สามารถยื่นคำร้องบริการหลังการขายได้
 • เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิดทาง CLAWSET ขอสงวนสิทธิ์การรับเปลี่ยนคืนสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ทั้งของคนและสัตว์เลี้ยงที่มีการลองสวมใส่แล้วทุกกรณี

CLAWSET จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของลูกค้าหรือไม่ด้วยการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริการลูกค้า CLAWSET

2. ขั้นตอนยื่นขอคืนสินค้า/คืนเงิน

 1. ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าโดยติดต่อผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของ CLAWSET ที่ อีเมล contact@clawset.co
  พร้อมระบุรายละเอียด ข้อมูลการสั่งซื้อ หมายเลขการสั่งซื้อ และส่งภาพหรือเอกสารที่แสดงให้เห็นสภาพสินค้าที่ต้องการคืน
 2. หลังจากที่ฝ่ายบริการลูกค้าตอบรับคำร้องขอคืนสินค้า กรุณาห่อพัสดุตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
 3. ส่งพัสดุมาที่

บริษัท อีพิกเอไอมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
0980169441
เปลี่ยน/คืนสินค้าแบรนด์ CLAWSET

อาคารซัมเมอร์ฮับ ห้องที่ 202
เลขที่ 1778 ถ. สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110

โดยกรุณาส่งด้วยระบบลงทะเบียน หรือ EMS ที่สามารถติดตามสถานะพัสดุได้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคืนเงิน กรุณาเก็บหลักฐานการส่งพัสดุ เมื่อเราได้รับพัสดุของท่านเราจะทำการยื่นคืนเงินเข้าสู่ระบบให้เร็วที่สุด เราจะส่งอีเมลยืนยันการคืนสินค้าของท่านและยืนยันว่าการชดเชยบริการหลังการขายของท่านกำลังอยู่ในกระบวนการยื่นเรื่องเพื่อดำเนินต่อ ท่านจะได้รับเงินคืนภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากที่เราได้รับพัสดุแล้ว เราจะไม่ดำเนินกระบวนการชดเชยหากยังไม่ได้รับพัสดุคืนตามที่ได้ตกลงไว้

3. การคืนเงิน

การชดเชยหลังคืนสืนค้า
ท่านจะได้รับการชดเชยภายใน 4 สัปดาห์หลังจากที่ท่านทำการส่งคืนสินค้า อย่างไรก็ตามมีหลายกรณีที่อาจทำให้การชดเชยเป็นไปเร็วขึ้นหรือช้าลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราได้รับพัสดุจากท่าน (5-10 วันทำการ) เวลาที่เราทำการยืนยันการส่งคืนและส่งต่อกระบวนการชดเชย (3-5 วันทำการ) และเวลาที่ทางธนาคารรับเรื่องในการชดเชย คืนเงินให้กับลูกค้า (5-10 วันทำการ)
ทั้งนี้ทาง CLAWSET ได้เสนอการชดเชยหลังการคืนสินค้า 2 แบบด้วยกันให้ลูกค้าตัดสินใจเพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าแต่ละท่าน คือการชดเชยด้วยการมอบคูปองเพื่อใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ clawset.co หรือการชดเชยด้วยการคืนเงินเข้าในบัตรเครดิตที่ลูกค้าได้ทำการชำระเงิน
การคืนเงินหากไม่ได้รับพัสดุ
ลูกค้าจะได้รับการคืนเงินให้ในกรณีที่สั่งสินค้าไปแล้ว 45 วันตั้งแต่วันที่สินค้ามีการขนส่ง กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า CLAWSET พร้อมหลักฐาน ข้อมูลและหมายเลขคำสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่ของเราจะติดตามเพื่อเข้าสู่กระบวนการคืนเงิน โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหน้า นโยบายการจัดส่งสินค้า
สภาพของสินค้าที่ส่งคืน
เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าของแถมที่ให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า
ฝ่ายบริการลูกค้า CLAWSET
หากมีข้อสงสัยใดๆ คุณลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า CLAWSET ในวันทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-18.30น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้